avatar


Препарати серії «АВАТАР» Захист


Захист від грибкових, бактеріальних хвороб та шкідників

Ефективність препаратів обумовлена фунгіцидною, бактерицидною та інсектоакарицидною дією іонів сірки, міді, йоду, алюмінію, нікелю, вісмуту та ванадію.

Дані елементи, які отримані за допомогою нанотехнологій, знаходяться в органічних сполуках з лимонною кислотою, що забезпечує їх високу біодоступність і швидке проникнення в клітини збудників та шкідників.

Біологічна ефективність препарату проти фітопатогенів та шкідників досягає 90%, що не поступається дії відомих препаратів хімічного походження.

На відміну від дії інших пестицидів препарати серії «AVATAR» Protect не мають токсичної дії на рослини та тварин, що підтверджено науковими дослідженнями і практичними позитивними результатами в лабораторних і польових умовах.

Склад препаратів «AVATAR» Protect доповнений важливими для рослин мікро - і ультрамікроелементи (Mg, Zn, Fe, Mn, Co, Mo, La, Ti, Se, Ge, Si, Cu і B). Дані елементи підвищують біологічну активність багатьох ключових ферментів, відповідальних за процеси фотосинтезу, біосинтезу білків, вуглеводів, ліпідів, а також ферментів захисної і антиоксидантної систем рослини.

Препарат є потужним стрессопротектором - сприяє підвищенню стійкості рослин до умов посухи, безсніжних заморозків і засоленню грунтів. У схильних до стресу рослин препарат активізує адаптивні процеси, а в післястресовий період забезпечує більш високу збереженість і продуктивність рослин.

Крім того, такі елементи в складі препарату як магній (Mg), цинк (Zn), кобальт (Co), селен (Se) і церій (Ce) виявляють допоміжний антипатогенний вплив.

Ґрунтуючись на фізіологічних ефектах, препарати серії «AVATAR» Protect, крім ефективного захисту рослин від грибкових та бактеріальних хвороб, дозволяють:

  • підвищити врожайність;
  • поліпшити якість продукції;
  • підвищити стійкість рослин до дії стресових факторів;
  • підвищити рентабельність виробництва.