avatar


Йод (І)

в рослини не знайдений в складі таких високоактивних з'єднань, як ферменти вітаміни, гормони, за винятком поодиноких випадків, коли в останні роки він виявлений в складі гормону тироксину в тканинах водоростей. В той же час визначено, що йод – необхідний елемент для росту деяких ізольованих тканин, і тому він включений в стандартне середовище при культивуванні тканин коренів і інших органів

Фізіологічна роль

Швидше за все, йод бере участь в регулюванні діяльності ферментних систем. Він тісно пов'язаний з обміном речовин, при виключенні його з поживного середовища (утворення дефіциту) призводить до порушення ходу нормальних фізіологічних процесів.

Встановлено, що йод в рослинах знаходиться в складі структурних компонентів клітини і приймає участь у метаболічних процесах. Присутність йоду в складі амінокислот і білкових сполук, утворення міцних комплексів з органічною речовиною ґрунтів і підвищена акумуляція його в рослинах і частинах рослин з високим вмістом білку вказують на істотне індукування цим елементом біосинтезу азотистих речовин або на безпосередню участь в азотному обміні. Також відмічено, вплив йоду на активність ферментів, які реалізують окисно-відновні або гідролітичні та синтетичні функції (каталази, амілази, альдолази) та інтенсивность дихання рослин. Оскільки, його не виявлено у складі ферментів, його вплив проявляться шляхом неспецефічної активації або інгібування в залежності від застосованих доз та фізіологічного стану рослин

За даними досліджень, застосування розчинів йоду і оптимальних концентраціях для передпосівної обробки насіння істотно впливає на стан води в рослинах і на ефективність використання її при формуванні врожаю в умовах дефіциту йоду в грунті. У початковий період вегетації додаткові кількості йоду, що вводяться в рослини підвищують вміст вільної та знижують зміст зв'язаної води за рахунок прямої дії іонів йоду, як елементу негативної гідратації. На пізніх фазах вегетації дію йоду на стан води проявляється через обмінні процеси, перш за все за участю гідрофільних білкових з'єднань, в результаті чого збільшуються кількість звязаної води і водоутримуючої сили і знижується витрата води на випаровування. Під впливом йоду підвищується економічність використання води в біосинтезі органічної речовини

Обробка йодом підвищує вміст високомолекулярних цукрів, знижує кількість рухомих вуглеводів прискорюючи переміщення вуглеводів, що утворилися в процесі фотосинтезу до місця утворення запасних и структурних полісахаридів і прискорює їх біосинтез. Це інтенсифікую фотосинтетичні процеси, оскільки вони не пригнічуються первинними продуктами фотосинтезу, що активно використовуються на біосинтез.

йод (I) володіє антибактеріальною та фунгіцидною дією, порушує обмінні процеси збудників. Проникаючи в протоплазму клітин, йод взаємодіє з аміногрупами білків пригнічує життєво важливі ферментні системи, блокують дихальні ферменти бактерій. При взаємодії йоду з водою протоплазми клітин утворюється активний кисень, який робить сильний окисляє і згубну дію.

Джерело: Кашин В.К. Биогеохимия, фитофизиология и агрохимия йода. – Л.: Наука, 1987. – 261 с.