avatar


Срібло (Ag)

До теперішнього часу в науковій літературі існують лише окремі дані, що вказують на вплив срібла на фізіолого-біохімічні процеси, що протікають в рослинах.

Фізіологічна роль

Концентрації Ag сильно розрізняються для різних видів рослин і в залежності від часу збору зразків. Так, в рослинах, зібраних у вересні, було набагато менше Ag, ніж в зібраних в травні, а вміст Ag в рослинах лежали в межах 0,01 - 16 мг/кг сухої маси, причому найбільш високі значення були отримані для грибів і зелених водоростей.

По деяким даним Ag може заміщати К + в мембранах і таким чином гальмувати поглинання коренями інших катіонів.

Сполуки срібла здатні переводити в осад протеїни бактерій, а також утворювати нерозчинні комплекси з рибонуклеїновими кислотами. Іони Ag мають велику спорідненість до SH- -групами органічних сполук. Широкий антибактеріальний і антимікотичний спектр дії іонів срібла зумовив його застосування в якості пестецидів.

Дія срібла пояснюється тим, що його іони проникають всередину клітини-збудника захворювання та блокують його ферменти. Крім того, іони срібла можуть взаємодіяти з тиміном і гуаніном в молекулі ДНК бактерій, грибів і вірусів, що викликає порушення функцій ДНК, гальмує ріст і розмноження патогену.

Triticum vulgare

Рис. 1. Механізм вибіркової дії колоїдного срібла на бактерії та рослинні клітини (Sergey E., Stabilized silver nanoparticles - new fungicide to control potato diseases)

Triticum vulgare

Рис. 2. Механізм дії колоїдного срібла на бактеріальні клітини .Розщеплює клітинну стінку. Після прийому всередину пригнічує ферменти і руйнує ДНК клітин бактерій (Sergey E., Stabilized silver nanoparticles - new fungicide to control potato diseases).

Останнім часом з’являться багато досліджень впливу наночастинок срібла на рослинні об’єкти. В роботах встановлено стимулюючу дію наночастинок срібла на ріст і розвиток рослин пшениці, кукурудзі, бобових, цибулі, томатів, картоплі та ін. Встановлено, що обробка рослин та замочування насіння в розчинах наночастинок срібла стимулюють утворення хлорофілу, інтенсифікують дихання, енергію проростання і схожість насіння, а також накопичення біомаси сухої речовини коренів і надземної частини рослин.

Відомі препарати срібла (тіосульфат срібла), які застосовують для продовження життя зрізаних квітів, а також для запобігання опадання листя, бутонів і т.п. у горщечкових рослин при транспортуванні. Ефект препарату визначається придушенням активності етилену - основного «гормону стресу» рослин.