avatar


«Аватар» - це серія мікроелементних комплексів, основним призначенням яких є поліпшення азотно-фосфорного живлення, підвищення стресостійкості та продуктивності

Інноваційні мікроелементні комплекси розроблені на основі карбоксилатів біогенних металів в безпечній, легкозасвоюваній формі з високою біодоступністю. Технологія їх синтезу виключає забруднення кінцевих комплексів побічними продуктами хімічних реакцій. Хелатуючим агентом в даних сполуках металів, виступають природні органічні кислоти — лимонна, бурштинова, фолієва, мурашина, аскорбінова, винна і їх суміші, які є природними клітинними метаболітами. Потрапляючи в рослинну клітину, вони швидко включаються в біохімічні процеси, вивільняючи іони металів.

Препарати «Аватар» підвищують біологічну активність багатьох ключових ферментів, відповідальних як за протікання процесів проростання насіння, так і процесу фотосинтезу, біосинтезу білків, вуглеводів, ліпідів, а також ферментів захисту і антиоксидантної системи рослини.

За показниками екологічності та біодоступності, мікроелементні комплекси «Аватар» відповідають найвищим стандартам рослинництва, в тому числі і органічного землеробства.

ПЕРЕВАГИ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ КОМПЛЕКСІВ «АВАТАР»

Універсальність складу комплексів, збалансованість концентрацій в залежності з потребами для всіх видів сільськогосподарських культур;

Біогенні елементи, що входять до складу комплексів, знаходяться в біодоступній формі, тому легко и швидко засвоюються рослинною клітиною;

Низькі норми внесення, дозволять зменшити витрати на закупівлю добрив та знизити собівартість отриманої продукції;

Висока технологічність, добра розчинність та сумісність з пестицидами дозволяє використовувати їх у сумішах з різними хімічними засобами захисту рослин;

Універсальність складу комплексів, збалансованість концентрацій в залежності з потребами для всіх видів сільськогосподарських культур;

Відсутність баластних і токсичних домішок для рослин, комах і ґрунтової мікрофлори.

Ефективність застосування мікроелементніх комплексів «Аватар» підтверджена багаторічними лабораторними і польовими дослідженнями провідних науково-дослідних інститутів України: Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України; Інституту фізіології рослин і генетики НАН України; ГУ Дніпровський державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Уманським національний університетом садівництва. Виробничі випробування проходили на сільськогосподарських підприємствах у Вінницькій, Черкаській, Київській, Харківській, Дніпропетровській областях та АР Крим.

Найбільш ефективним є використання препаратів «Аватар» в двох технологічних операціях - для передпосівної обробки насіння (за 1 - 3 доби до посіву) і 2-3 разової обробки вегетуючих рослин в певні фази їх росту.


Передпосівна обробка насіння мікроелементним комплексом і позакореневе підживлення рослин в період вегетації сприяють отриманню наступних результатів:

підвищенню енергії проростання і схожості насіння основних культур

розвитку більш розгалуженої і фізіологічно активної кореневої системи, активізації в зоні її діяльності аграрно-корисних ґрунтових мікроорганізмів, зокрема фосформобілізуючих і азотфіксуючих бактерій

підвищенню загальної стійкості до негативних грунтово-кліматичних і антропогенних факторів

підвищення коефіцієнта використання рослинами макроелементів (азоту, фосфору, калію і сірки), які знаходяться в ґрунті або вносяться у вигляді мінеральних добрив;

підвищення продуктивності фотосинтезу, за рахунок збільшення асиміляційної поверхні та кількості хлорофілу;

поліпшенню якості рослинницької продукції (підвищення класності зерна пшениці з 3-го до 2-го і 1-го класу, збільшення до 10,0% вмісту клейковини, на 1,0-4,0% білка в зерні пшениці, сирого протеїну в зерні сої на 2 - 6%, на 20-35% масла в зерні олійних культур, на 1,0 - 1,8% цукристості цукрових буряків, збільшення кількості сухих речовин, біогенних мікроелементів та вітамінів);

підвищенню врожайності на 15-45% в залежності від культури і агротехніки вирощування

Препарат сумісний з більшістю протруйників насіння і пестицидів, при обробці вегетуючих рослин - сумісний з КАС, ЖКД, розчином сечовини, гуматами, проявляючи синергізм дії і підвищуючи їх ефективність.

У рекомендованих дозах препарат «Аватар» абсолютно нешкідливий для комах запилювачів і корисної ґрунтової мікрофлори (4-й клас токсичності), що дозволяє використовувати його на всіх фазах розвитку рослини, в тому числі і під час цвітіння.

Мікроелементний препарат «Аватар» крім України зареєстрований і в країнах ЄС, Білорусії та Казахстані.


СЕРТИФІКАТ

Посвідчення
Посвідчення