avatar


Підвищення коефіцієнта використання макроелементів

При використанні препарату «Аватар» для передпосівної обробки насіння, вже на ранніх стадіях вегетації, в перші 2-3 тижні після сходів у рослин формується більш потужна і більш глибоко проникаюча коренева система з підвищеною на 27-55% поглинальною і на 35-80% кислотовидільною активністю.

Посилене виділення кореневою системою органічних кислот і фосфотаз сприяє підвищенню розчинності і, відповідно, доступності для рослин і ґрунтових мікроорганізмів фосфору важкорозчинних мінеральних і органічних фосфатів грунту, а також фосфорних добрив, значна частина яких при тривалому контакті з грунтом трансформується в малодоступні для більшості культур фосфати. Крім того, органічні кислоти кореневих виділень знижують алюмінієву токсичність грунтів.

Підвищення внаслідок застосування препарату «Аватар» фізіологічної активності кореневої системи, активізація процесів біологічної азотфіксації, наявність у складі препарату елементів, які активізують в рослинах процеси азотного обміну (Mn, Zn, Mo, Co, La, Ni) сприяють значному підвищенню коефіцієнта використання рослинами азоту мінеральних добрив, важкодоступних для рослин азотовмісних грунтових сполук і азоту повітря.

В результаті цього вирощене зерно за рахунок ґрунтових мінералів збагачується не тільки фосфором, але і цинком, міддю, марганцем, залізом, кремнієм, сіркою, селеном та ін. Це значно підвищує біологічну цінність і покращує технологічні якості вирощеного зерна, а також підвищує енергію проростання і польову схожість якщо використовувати його в якості посівного матеріалу.

Так, наприклад, згідно з результатами досліджень, проведених в 2013 -2015 р Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, при вирощуванні озимої м'якої пшениці сорту Легенда Миронівська з використанням препарату «Аватар» в двох технологічних операціях (для передпосівної обробки насіння і дворазової обробки вегетуючих рослин) були отримані наступні результати: урожай зерна перевищив контроль на 20-26%, а винос фосфору урожаєм зерна перевищив винос цього елементу контрольним зерном на 30 - 45%, винос азоту - на 57-62%. Вміст білка збільшилася з 11 до 14%.