avatar


Хром (Cr)

Вміст хрому в листі рослин коливається в межах 0,1- 0,5 мг/кг сухої маси, максимальний - 2 мг/кг сухої маси.

Фізіологічна роль

Деякі рослини є концентраторами хрому. У літературі є відомості про більш високий вміст хрому в рослинах сімейства бобових (горох, квасоля).

В органах рослин хром накопичується нерівномірно. У великих кількостях, в порівнянні з іншими органами, хром накопичується в коренях рослин, при цьому переважна його частина міститься в розчинній формі в вакуолях.

Прямих доказів того, що хром є необхідним елементом для росту рослин немає, хоча він постійно присутній в їх тканинах.

Але деякими дослідженнями було відзначено позитивну дію хрому на ріст рослин. За даними А.Т.

Щеглова, невеликі концентрації хрому (0,05-0,0005%) стимулюють активність каталази і протеоліз. М. Діксон і Е. Уебб вказують на участь хрому в ферментативних реакціях рослин: він неспецифічно активує деякі ферменти.

Встановлено, що концентрація цього елемента в нуклеотидах насіння приблизно в 100 разів вища, ніж в загальній масі рослинної клітини, що, можливо, зумовлено його функціональною роллю. Хром також підвищує вміст хлорофілу і продуктивність фотосинтезу в листі. Позитивний вплив цього елемента на продуктивність фотосинтезу було показано А.Т. Щегловим. Обробка насіння кукурудзи розчином хромату калію привела до зростання продуктивності фотосинтезу рослин на 24-40%, Вмісту хлорофілу на 16-29%, ваги зеленої і сухої маси - на 34-65%.

Незначні кількості тривалентного хрому стимулюють ріст рослин і утворення бульбочок у бобових рослин.

Він відноситься до металів зі змінною валентністю, які особливо активні при комплексоутворюванні .

Відомо що високі концентрації хрому істотно пригнічують ростові процеси рослин.

Згідно даних:

1. Бессонова В.П., Іванченко О.Є. Накопичення хрому в рослинах та його токсичність // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. 16, № 2. – С. 35–52

2. A.K. Shanker et al. Chromium toxicity in plants / Environment International 31 (2005), 739–753.