avatar


«Аватар 2» це багатокомпонентний мікроелементний препарат основним призначенням якого є поліпшення азотно-фосфорного живлення, підвищення стресостійкості та продуктивності рослин.

До складу препарату «Аватар 2» входить 17 біогенних, важливих для рослин мікро - та ультрамікроелементів (Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, Co, Mo, La, Ni, V, Ti, Se, Ag, Si, I, B) і цитрат калію - хелатовані природними ді-і трикарбоновими органічними кислотами - лимонною, бурштиновою, винною і яблучною. Ці сполуки розроблені з використанням нанотехнологій і є ідентичними природним компонентам рослин, які беруть участь в обмінних реакціях циклу Кребса і Кальвіна.

Мікро - і ультрамікроелементи грають в рослинах важливу фізіологічну роль. Так селен, наприклад, має антиоксидантну дію, сприяє підвищенню стійкості рослин до умов посухи і аномально низьких температур. Германій зміцнює імунну систему рослин, підвищує їх стійкість до грибних і бактеріальних хвороб. Лантан і нікель активізують в рослинах азотний обмін. Ванадій і титан сприяють інтенсифікації в кореневій зоні процесів біологічної азотфіксації, як симбіотичної, так і асоціативної.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ «АВАТАР 2»

Ефект від застосування препарату «Аватар» збільшується при спільному його використанні з бактеріальними препаратами та плівкоутворювачами.

Рекомендовані дозування слід коригувати з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов. При високій забезпеченості вологою: підвищувати дози для обробки насіння - до 400-500 мл/т; для позакореневого підживлення - до 200 - 300 мл/га.

Культура Передпосівна обробка насіння, мл/т Позакореневе підживлення
Фаза розвитку культур для внесення препаратів мг/га Кількість обробок
Зернові 200-260 Кущення, трубкування - прапорцевий лист, фаза колосіння - початок цвітіння, налив 100-140 2-3
Ріпак 150-200 4-6 листочків, відновлення вегетації, бутонізація, налив 100-140 2-4
Соя 100-150 2-3 трійчастих листків, бутонізація і початок дозрівання бобиків 100-140 2-3
Кукурудза 100-200 3-7, 9-11 листків, викидання волоті 100-140 2-3
Соняшник 150-200 4-5 пар справжніх листків, через 14 днів 100-140 3-5
Цукровий буряк 350 Змикання рослин у рядках, міжрядді, через 14 днів і за місяць до збирання 150-200 2-6
Овочеві культури 1-1.5мл/кг 3-4 листочки, через 10-14 днів від попередньої обробки 150-200 2-6
Виноград Плодові дерева Весною одночасно з фітосанітарними обробками, наступні кожні 2 тижні 150-200 3-6

Передпосівна обробка насіння і позакореневе підживлення рослин мікроелементним комплексом «Аватар – 2» сприяють отриманню наступних результатів:

  • підвищенню енергії проростання і схожості насіння основних культур;
  • розвитку більш розгалуженої і фізіологічно активної кореневої системи, активізації в зоні її діяльності аграрно-корисних ґрунтових мікроорганізмів, зокрема фосформобілізуючих і азотфіксуючих бактерій;
  • підвищенню загальної стійкості до негативних грунтово-кліматичних і антропогенних факторів;
  • підвищення коефіцієнта використання рослинами макроелементів (азоту, фосфору, калію і сірки), які знаходяться в ґрунті або вносяться у вигляді мінеральних добрив;
  • підвищення продуктивності фотосинтезу, за рахунок збільшення асиміляційної поверхні та кількості хлорофілу;
  • поліпшенню якості рослинницької продукції (підвищення класності зерна пшениці з 3-го до 2-го і 1-го класу, збільшення до 10,0% вмісту клейковини, на 1,0-4,0% білка в зерні пшениці, сирого протеїну в зерні сої на 2 - 6%, на 20-35% масла в зерні олійних культур, на 1,0 - 1,8% цукристості цукрових буряків, збільшення кількості сухих речовин, біогенних мікроелементів та вітамінів);
  • підвищенню врожайності на 15-45% в залежності від культури і агротехніки вирощування.

+38 (044) 257 11 53
info@avataragro.com

м. Київ, 03680
вул. Каземира Малевича 84 оф. 301

(c)2016 Розроблено OL-B GROUP