avatar


Вплив МЕК «Аватар» на продуктивність фотосинтезу основних сільськогосподарських рослин.

Відзначають залежність між вмістом хлорофілу та інтенсивністю фотосинтезу. Синтез простих первинних продуктів фотосинтезу призводить до утворення вуглеводів і білків, внаслідок чого, кількість хлорофілу і динаміка його накопичення впливає на формування врожаю.

Вплив мікродобрив «Аватар» на інтенсивність фотосинтезу підтверджено дослідженнями Уманського державного аграрного університету, Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України та Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Обробка мікродобривами сприяла збільшенню вмісту хлорофілу в дослідних зразках: пшениця на 4,0 – 33,0%; соя – 22,8 – 34,0%; горох – 20,0%; виноград – 13,0 – 16,0% по відношенню до контролю. Так, наприклад, в результаті досліджень, проведених співробітниками Інституту фізіології та генетики рослин НАН України на винограді, при використанні «Аватар - 1» відзначено поліпшення стану пігментного апарату рослин.

Збільшення вмісту фотосинтетичних пігментів через місяць після обприскування в листі рослин дослідних варіантів у порівнянні з його вмістом в фазу цвітіння, склало 11-17%, в той час як в контрольних - його кількість змінилося недостовірно в порівнянні з цією фазою. .

Вміст фотосинтетичних пігментів у прапорцевому листку озимої пшениці у фазу молочно-воскової стиглості, 2015 р.

Згідно з результатами вегетаційних досліджень Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, при вирощуванні озимої м'якої пшениці сорту Легенда Миронівська та Смуглянка, передпосівна обробка насіння МЕК «Аватар» сприяла підвищенню сумарного хлорофілу на 11-14%, а каротиноїдів на 11-16% по відношенню до контролю

Вплив МЕК «Аватар» на вміст фотосинтетичних пігментів у листі озимої пшениці.

Таким чином, на кількість фотосинтетичних пігментів та інтенсивність фотосинтезу істотно впливають мікроелементи. Їх дефіцит призводить до зниження кількості пігментів в листових пластинках рослин, отже - до зниження активності фотосинтетичного апарату рослин.