avatar


Нікель (Ni)

унікальній поживний елемент важливість, якого виявлена нещодавно. Його метаболічна функція була визначена задовго до того, як було встановлено, що дефіцит нікелю може порушити ріст рослин. Нікель є особливо важливими елементам для азотфіксуючих рослин

Фізіологічна роль

Відомо, що внесення під бобові рослини нікельвмісних добрив, призвело до значного збільшення ваги бульбочок і урожай насіння сої. Підвищення врожайності є результатом потреби в нікелі азотфіксуючих ризобій, оскільки нікель-залежна гідрогеназа активна у багатьох ризобій бактерій і, таким чином, необхідно для максимальної фіксації азоту. Відомо, що нікель також необхідний для фіксації азоту вільноживучими ціанобактеріями.

Він є незамінним компонентом ферменту уреази (необхідний для отримання сечовини і метаболізму аргініну), може споживатися бульбочками бобових рослин, в яких цей елемент переноситься від коренів в надземної частини у формі уреїдів. Було відзначено, що особливо чітко стимулюючий ефект нікелю позначається на нітрифікації і мінералізації сполук азоту. Ni також присутній в деяких ферментних системах, які метаболізують цукри.

Крім того, встановлено прямий фітосанітарний ефект нікелю на патогенні мікроорганізми та його дія на механізми стійкості до хвороб рослин через залученням супероксиддисмутази або як наслідок скорочення масштабів дефіциту індукованих змін в азотних метаболітів (сечовина, амінокислоти і т.д.) Таким чином, нікель має сильну лікуючу контактну дією, як інгібітор хітинази (ферменту хітин-деградації) збудників грибних захворювань. Особливо ефективний в боротьбі з іржею злакових. Нікель системно впливає на стійкість рослин до хвороб за допомогою стимуляції вторинних метаболітів (азотвмісних продуктів, фенолів і терпенів), які відіграють важливу роль у захисті рослини від хвороб і шкідників. Нікель впливає на виробництво ацетил-СоА, який бере участь в синтезі кожної з цих категорій антипатогенних агентів, на кількісний і якісний склад даних речовин. Ni може проявляти антибактеріальні властивості через пошкодження ДНК (хромосом) патогенів.

Дефіцит в рослинах

У бобових та інших дводольних рослин, дефіцит нікелю призводить до зниження активності уреази, і як результат до накопичення та токсичності сечовини, виставлені, що проявляеться некрозом краю листка. Ці симптоми були пов'язані з накопиченням токсичних рівнів сечовини в тканинах листя. У трав'янистих видів симптоми дефіциту схожі на хлороз викликаний дефіцитом заліза, в тому числі міжжилковий хлороз та плямистий некроз молодого листя. Дефіцит нікелю також призводить до зниження тканинної концентрації заліза. У однодольних і у дводольних, накопичення сечовини в кінчиках листя є симптомами дефіциту нікелю.

Triticum vulgare

Рис. Некроз листя на кінчиках рослин сої (Glycine max Merr.) вирощеної на поживному середовищі без додавання нікелю

Застосування нікелю доцільне коли:

Джерело: Barker, Allen V. Handbook of plant nutrition / Books in soils, plants, and the environment ; v. 117.