avatar


Вплив МЕК «Аватар» на резистентність до гострого дефіциту вологи.

Рослини протягом онтогенезу відносяться до нестачі води неоднаково. Особливо чутливими до нестачі води є періоди формування пилку і запліднення. Засухостійкими можна назвати рослини, здатні в процесі онтогенезу пристосовуватися до дії посухи і здійснювати в цих умовах нормальний ріст, розвиток і розмноження завдяки наявності ряду властивостей. Велике значення мають біологічні, анатомічні та фізико-біохімічні властивості рослин.

За даними ДФ ДУ Держгрунтохорона обробка рослин препаратом «Аватар» стимулює активність синтезу функціональних водорозчинних білків, їх рухливість, що визначає підвищення стійкості до дефіциту вологи. Це дозволяє рослинам в умовах водного стресу зберегти життєздатність до 5-7 днів. У таблиці наведені відповідні показники контрольних та піддослідних рослин. Аналіз показників водного режиму свідчить про підвищення стійкості рослин обробленої групи до водного стресу.

Вплив мікродобрив «Аватар» на показники водного режиму листя.

Культури Показники водного режиму листя
Оводненість, % Тургисцентність, % Водний дефіцит, % Водоутримуюча здатність, - % втрат до початкового вмісту вологи
1 година 3 години
Пшениця
контроль 74,9±0,44 79,2±0,32 5,7±0,12 31,4 45,2
обробка 77,4±0,30 81,5±0,53 4,6±0,15 24,6 31,6
Кукурудза
контроль 70,4±0,55 80,1±0,67 6,2±0,23 23,2 41,4
обробка 72,3±0,39 82,4±0,62 5,4±0,30 20,1 30,2
Соняшник
контроль 77,3±0,28 71,3±0,24 6,8±0,31 30,4 37,8
обробка 79,4±0,36 70,4±0,32 5,2±0,21 27,3 32,5
Жито
контроль 72,4±0,36 75,3±0,25 7,2±0,34 35,2 41,3
обробка 77,5±0,42 76,2±0,32 5,9±0,27 30,4 37,2

Вплив МЕК «Аватар» на резистентність до низьких температур.

Холодостiйкiсть - це здатність рослин протистояти тривалому впливу низьких позитивних температур та заморозків. Несприятлива дія холоду на перших етапах вегетації згубно впливає на наступні етапи росту й розвитку рослин та формування врожаю. Тому дослідження реакції організму на дію температури має важливе народногосподарське значення.

Дніпропетровською філією ДК Держгрунтохорона в 2013 році проведені дослідження впливу мікроелементного комплексу «Аватар» в зимових умовах на резистентність до низьких температур найбільш поширених в степовій зоні України озимих культур: пшениці, ячменю та ріпаку. При несуттєвій зміні вмісту основних елементів у вегетативній масі дослідних рослин (азоту, фосфору, калію і кальцію), відбувається процентний перерозподіл між вологою та сухою речовиною, що свідчить про накопичення цукрів та інших захисних сполук (крiопротекторiв). Зниження процентного вмісту вологи в листках і збільшення маси сухої речовини впливає на стійкість рослин до низьких температур та процес підготовки до зими.

Хімічний склад листя сільськогосподарських культур під ліею обробки МЕК «Аватар – 1», 2013р.

Варіант досліду Хімічний склад, %
Азот Фосфор Калій Сира клітковина Сирий жир Сира зола Са Сух-реч. Волога
Ріпак
"Аватар-1" 5,67 0,58 2,6 14,89 2,77 12,24 1,74 23,5 76,5
Контроль 5,60 0,54 2,9 11,86 2,55 13,3 1,76 9,7 90,3
Озима пшениця
"Аватар-1" 5,04 0,58 4,0 17,10 2,49 14,07 0,60 31,3 68,7
Контроль 5,57 0,57 4,1 18,21 1,62 15,5 0,44 29,3 70,7
Озимий ячмінь
"Аватар-1" 5,53 0,50 4,0 38,18 1,97 19,21 0,50 28,1 71,9
Контроль 5,88 0,58 3,8 30,69 1,67 15,64 0,50 10,7 89,3

У цілому післядія препарату спрямована на активацію синтезу водорозчинних білків та їх рухомість. Ці зміни викликають підвищену резистентність до дефіциту вологи і, якщо взяти до уваги згадану вище не специфічність, цей вплив може бути перенесений і на резистентність до низьких температур.

Вирощування озимого ячменю із застосуванням МЕК «Аватар -1» на полях ТОВ «Тандем-Агро», Дніпропетровської обл., 2013 р.

Вирощування ріпаку із застосуванням МЕК «Аватар -1», ТОВ «Агрополімердеталь», Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Жданово, 2013 р.

Одним з показником, що характеризує процес адаптації рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища є вміст амінокислоти проліну. Вільний пролін виявляє осморегуляторні, протекторні, антиоксидантні, енергетичні та інші функції, які спрямовані на підтримання клітинного гомеостазу і стабілізацію мембран за умов стресу. За даними досліджень Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України МЕК «Аватар-2» сприяв підвищенню цього показника відносно контрольного в 4-5 разів у сортів з середньою морозостійкістю і на 10-12% у сортів з високою морозостійкістю.

Отже, активуючи в рослинах процеси біосинтезу проліну, мікроелементний комплекс «Аватар» сприяє підвищенню стресостійкості, зокрема морозостійкості рослин озимої пшениці.