avatar


«АВАТАР-1 Органік»

мікродобриво, яке дозволено для використання у органічному землеробстві, його якість та безпека підтверджена міжнародним сертифікатом Органік Стандарт

Сьогодні органічне сільське господарство отримало визнання у всьому світі. Органічне землеробство — це система зменшення надходження енергетичних ресурсів ззовні для отримання продукції, де не використовуються синтетичні хімічні сполуки. Головною метою є виробництво продуктів харчування без використання потенційно небезпечних речовин. Але сучасні сорти та гібриди рослин потребують високого рівня мінерального живлення та застосування засобів захисту, також нові сорти більш чутливі до нестачі мікроелементів. У даних умовах мікродобрива часто стають вирішальним фактором підвищення продуктивності вирощування.

В склад «АВАТАР-1 Органік» входить магній , марганець, цинк, залізо, мідь, кобальт та молібден, хелатовані природними органічними кислотами - лимонною, бурштиновою та їх сумішами. За своєю структурою дані сполуки близькі до біометалоорганічних з'єднань, що синтезуються в рослинних клітинах. При попаданні і на рослину і в грунт всі біогенні елементи цього добрива залишаються у доступній для рослин формі - активізують в рослинах ферменти та ферментні системи, відповідальні за перебіг процесів обміну, фотосинтезу, дихання, водообміну, адаптації рослин до стресових умов вирощування. Мікроелементи беруть участь в окислювально-відновних процесах, нуклеїновому та білковому обміні, синтезі вітамінів, регуляторів росту, прискорюють біохімічні та фізіологічні процеси, каталізують всі реакції відновного циклу Кребса, циклу Кальвіна, Впливають не лише в синтез універсального джерела всіх біохімічних процесів АТФ, а і важливих для життєдіяльності клітки амінокислот, вуглеводів, жирних кислот та ін Сприяють підвищенню засвоюваності рослинами макроелементів ( азоту, фосфору, калію, сірки ) з мінеральних добрив і з грунту.

На відміну від більшості, пропонованих сучасним ринком мікродобрив, «АВАТАР-1 Органик» не містить баластних та токсичних домішок для рослин, комах та грунтової мікрофлори. Технологія їх отримання базується на нанотехнологічних методах, які виключають забруднення кінцевого продукту побічними, баластними та фітотоксичними продуктами хімічних реакцій.

«АВАТАР-1 Органік» застосовуються для передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення овочевих, зернових, зерно-бобових та плодово-ягідних культур.

Зернові

Детальніше

Зернові

бобові

Детальніше

бобові

овочеві

Детальніше

овочеві

плодово-ягодні

Детальніше

плодово-ягодні

Ефективність застосування комплексу підтверджена результатами досліджень провідних науково-дослідних установ України - Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, Уманського національного університету садівництва, ДФ ГУ Держгрунтохорона, УкрНІІ Нанобіотехнологій і ресурсозбереження та ін., а також багаторічними виробничими випробуваннями в різних ґрунтово-кліматичних умовах України, Білорусії, Казахстану, Китаю та Словаччини.

Дані випробувань засвідчують:

Підвищення схожості і енергії проростання насіння основних культур - на 1,5-3 %;

Підвищення врожайності на 15-45% в залежності від культури та агротехніки вирощування;

Покращення біохімічних показників якості отриманої продукції (збільшення на 1,5-10,0% вмісту клейковини, на 1,5-4,0% білка в зерні, виходу олії олійних культур - на 20-35%, нагромадження сухої речовини - на 1,5 – 17,3%, підвищення цукристості цукрових буряків на 1,0 - 1,8%);

Покращення засвоюваності рослинами макроелементів (азоту, фосфору, калію та сірки) з добрив та з ґрунту;

Збільшення зимостійкості озимих культур та значне підвищення стійкості рослин до умов посухи та засолення ґрунтів.

АВАТАР-1 Органік» сприяє поліпшенню азотно-фосфорного живлення, підвищенню стресостійкості та продуктивності рослин. Серед додаткових переваг є низькі норми внесення препарату для досягнення рентабельних врожаїв. Так, наприклад, на зернових культурах лише одноразове внесення комплексу в нормі 100-150 мл забезпечить прибавку врожаю приблизно на 5-10%. Мікродобриво «АВАТАР-1 Органік» технологічне у своєму використанні - його можна безпосередньо додавати в бакові суміші з іншими біологічними препаратами, що значно підвищує економічну ефективність застосування добрив. При цьому проявляється синергізм дії і підвищуються ефективність внесених препаратів. Найбільш ефективним є використання препаратів «АВАТАР-1 Органик» в двох технологічних операціях - для передпосівної обробки насіння (за 1 - 3 доби до посіву) і 2-3 разової обробки вегетуючих рослин в певні фази їх росту.

Препарат є також потужним стресопротектором та сприяє:

значному підвищенню стійкості рослин до умов посухи та засолення ґрунтів;

підвищенню морозо- і зимостійкості озимих культур за рахунок інтенсифікації накопичення цукрів і вільного проліну, зниження температури замерзання плазми клітин і поглиблення залягання вузла кущіння;

збільшення здатності рослин протистояти гербіцидному стресу, активуючи роботу ферментів каталази і поліфенолоксидази

У схильних до стресу рослин препарат активізує адаптивні процеси, а в післястресовий період забезпечує більш високу збереженість і продуктивність рослин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Передпосівна обробка насіння, мл/т Позакореневе підживлення
Фаза розвитку культур для внесення препаратів мг/га Кількість обробок
Зернові 200-260 Кущення, трубкування - прапорцевий лист, фаза колосіння - початок цвітіння, налив 100-140 2-3
Ріпак 150-200 4-6 листочків, відновлення вегетації, бутонізація, налив 100-140 2-4
Соя 100-150 2-3 трійчастих листків, бутонізація і початок дозрівання бобиків 100-140 2-3
Кукурудза 100-200 3-7, 9-11 листків, викидання волоті 100-140 2-3
Соняшник 150-200 4-5 пар справжніх листків, через 14 днів 100-140 3-5
Цукровий буряк 350 Змикання рослин у рядках, міжрядді, через 14 днів і за місяць до збирання 150-200 2-6
Овочеві культури 1-1.5мл/кг 3-4 листочки, через 10-14 днів від попередньої обробки 150-200 2-6
Виноград Плодові дерева Весною одночасно з фітосанітарними обробками, наступні кожні 2 тижні 150-200 3-6