avatar


Селен (Se)

мікроелемент, який є одночасно важливим та токсичним елементом, межа між цими двома ролями вузька і залежить від хімічної форми Se, його концентрації та екологічних чинників

Фізіологічна роль

Se грає важливу роль в обміні речовин ціанобактерій і деяких рослин, будучи залученим в їх антиоксидантниі процесів. Селен є життєво необхідним (ессенціальним) мікроелементом для всіх водних організмів – тварин, водоростей та мікроорганізмів, бо безпосередньо бере участь у метаболічних, біофізичних та енергетичних процесах. Селенові сполуки також беруть участь у регуляції та підвищенні біосинтезу поліненасичених жирних кислот, каротиноїдів та пігментів.

Незважаючи на те, селен не вважають незамінним мікроелементом для всіх рослин, він має важливе значення для підтримки здоров'я у ссавців

Дефіцит селену у людей і тварин може зустрічається в локалізованих областях внаслідок низького вмісту селену в грунтах. Останнім часом велика увага була приділена ролі селену в лакуванні деяких видів раку і хвороб. З цією метою вчені методами біофортифікації почали підвищувати вміст селену в рослинах. Для збагачення макродобрив та позакореневого підживлення рослин використовують наступні форми селену: H2 Se, металеві селеніди, SeO2, H2SeO3, SeF4, CaCl2, селенова кислота (H2SeO4), Na2SeO3, Na2SeO4, а також різні органічні сполуки Se.

Se для вищих рослин у високих концентраціях токсичний, але він має позитивний вплив при низьких концентраціях. Внесення селену підвищує стійкість рослин до УФ-індукованого окислювального стресу, затримує старіння, а також сприяє накопиченню біомаси. Процеси старіння частково затримується в зв'язку з посиленням антиоксидантної активності, що пов'язано зі збільшенням глутатіонпероксидази (GPx). У інших дослідженнях Se підсилює антиоксидантну здатність, запобігаючи зниженню концентрації токоферолу і активізацією супероксиддисмутази (СОД). На райграсі додавання Se, знижувало перекисне окислення ліпідів пов'язане з збільшенням Se-індукованої активності GPх. Позитивний зв'язок між концентрацією селену і активністю GPх передбачає наявність Se-залежної GPх

Також було показано, що Se здатний регулювати стан води рослин в умовах посухи

Triticum vulgare

Рис. Основні шляхи надходження, транспорту та претворення Se в вищих рослинах. Шляхи, відмічені зірочкою, характерні для рослин Se-акумуляторів.

Селен дуже схожий на сірку (S) і може замінювати її в багатьох рослинних білках і ферментах. Види рослин, які мають високу потребу в S також мають тенденцію до накопичення великих кількостей Se. До культур гиперакумуляторів селену належать капустяні культури, бразільський горіх, злаки

Triticum vulgare

Triticum vulgare

Triticum vulgare

Джерело:


1. Nutri - Fact. Selenium. Ref. #17

2. N.R.C. 1983. Selenium in Nutrition. Revised Edition. National Academy of Sciences/ National Research Council. National Academy Press, 174 pp.

3. Barker, Allen V. Handbook of plant nutrition / Books in soils, plants, and the environment ; v. 117.

4. Lenny H.E. Winkel, Bas Vriens. Selenium Cycling Across Soil-Plant-Atmosphere Interfaces: A Critical Review. Nutrients 2015, 7, 4199-4239; doi:10.3390/nu7064199