avatar


ГРИБИ

(шиітаке, печериці, гливи)

Застосування препаратів «Аватар» сприяє:

Способи внесення мікродобрива:

1. Перший етап: з водою для поливу покривного грунту на 3 - 4 день з моменту його нанесення на компост (початок вростання міцелію в покривний грунт) з розрахунку 10 мл мікродобрива на 1 л води на 1 м2 площі.

2. Другий етап: після закінчення першої хвилі плодоношення, на стадії формування плодових тіл другої хвилі (до їх масової появи) з розрахунку 10 мл мікродобрива на 1 л води на 1 м2 площі.


ПОТРЕБА ПЕЧЕРИЦЬ В МІКРОЕЛЕМЕНТАХ

Магній, цинк, залізо, марганець, мідь, молібден, кобальт відносяться до функціонально незамінним елементам, що грає важливу роль в обміні речовин, процесах росту і розвитку печериці.

Залізо, цинк, мідь і марганець беруть участь в руйнуванні хінону, який виділяється в процесі росту міцелію печериці і гальмує формування плодових тіл.

Магній необхідний для функціонування окисних ферментів, зайнятих в процесах деструкції компонентів шампіньйонного компосту.

Цинк входить до складу ферментів, що беруть участь у вуглеводному обміні, збільшуючи економічний коефіцієнт процесу, тобто відношення маси утвореного міцелію та грибів до кількості засвоєних з компосту поживних речовин.

Залізо є компонентом каталази, пероксидази та інших ферментів, що перетворюють шампіньйонний компост в доступні для печериці джерела живлення.

Марганець бере участь у синтезі нуклеїнових кислот у клітинах міцелію і плодових тіл печериці.

Мідь входить до складу ферментів поліфенолоксідази і лакказу, що розкладають целюлозу та інші полісахариди соломи, що входить до складу компосту.

Молібден необхідний у ферментах, що беруть участь в процесах утворення плодових тіл печериці.