avatar


Вплив МЕК «Аватар» на біохімічні показники якості сільськогосподарської продукції

Обробка мікроелементним комплексом «Аватар» забезпечує рослини поживними речовинами, змінює стан плазми та водний режим, посилює активність ферментів, внаслідок чого активізується обмін речовин в кореневій системі шляхом підвищення надходження поживних речовин із грунту та їх перерозподіл в рослинах.

Вивчення впливу комплексних мікродобрив на фізико-хімічні показники якості отриманої продукції проведено в різних ґрунтово-кліматичних умовах в дослідах з різними сільськогосподарськими культурами. Обробка мікроелементами сприяє оптимізації біохімічних показників якості отриманої продукції: накопиченню сухих речовин в листках і стеблах рослин; збільшенню вмісту клейковини і вмісту білка в зерні озимої пшениці; підвищенню цукристості коренеплодів цукрових буряків. Найбільш активно проходять ці процеси у варіантах, де проводилося поєднання обробки насіння з фоліарним внесенням мікроелементів.

Так, в результаті польових досліджень впливу МЕК «Аватар» на цукрових буряках в Вінницькій та Черкаській областях відмічено збільшення урожайності на 38 – 55 ц/га, сахаристості на 1,0 – 1,3%, та як результат, валового збору цукру на 12 – 13 ц/га. Це підтверджує той факт, що використання композиції мікроелементів сприяє інтенсифікації процесів синтезу і відтоку вуглеводню з листя в коренеплоди.

Ефективність вирощування цукрових буряків із застосуванням мікродобрив «Аватар», 2006р

Варіант Площа, га Урожай, ц/га Валовий сбір, т Сахаристість, % Сбір білого цукру, кг/га
Сорт Кобра, Вінницька обл.
Контроль 154,0 450,0 6930,0 15,1 6795,0
"Аватар-1" 84,0 488,0 4099,2 16,4 8003,0
Сорт Двіна, Черкаська обл.
Контроль 4,04 447,0 179,7 15,9 7107,0
"Аватар-1" 4,04 502,0 202,8 16,9 8407,0

Дослідженнями ДФ ДУ «Держгрунтохорона» відзначено позитивний вплив обробки насіння композиціями мікроелементів на накопичення азоту та фосфору в зразках кукурудзи. Здатність рослин поглинати та метаболізувати азот мінеральних добрив підтверджена на дослідах з пшеницею та ячменем.

Уманським державним аграрним університетом вивчали вплив передпосівної обробки МЕК «Аватар» на деякі показники якості зерна озимої пшениці. Обробка насіння в дозі 100 мл/т сприяла накопиченню в зерні клейковини на 8,7 % та білку на 20,9% по відношенню до контролю.

Крім того, МЕК «Аватар - 1» сприяє підвищенню на 14 - 65% вмісту в зерні пшениці таких біологічно важливих елементів як Mg, S, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo, Si. Дане збагачення відбувається за рахунок більш активного засвоєння рослиною цих елементів з грунту (рис. 3)

Вплив мікроелементного комплексу «Аватар» на вміст загального азоту і фосфору в зразках кукурудзи, 2012 р.

Вплив обробки мікродобривами «Аватар» на вміст азоту в листовій масі пшениці та ячменю, 2012 р.

Вплив обробок комплексом «Аватар» на мікроелементний склад зерна озимої пшениці сорту Калинова, 2013-2014 рр.

Вплив препарату «Аватар - 2» на врожайність плодів томата при вирощуванні в теплиці, 2014 - 2015 рр.

Вплив препарату «Аватар - 2» на біохімічні показники якості плодів томата при вирощуванні в теплиці, 2014 - 2015 рр.