avatar


Германій (Ge)

в високих концентраціях є токсичним для рослин, а в низьких має стимулюючу дію, але цей вплив є моло вивченим

Фізіологічна роль

Межі коливань вмісту Ge в зерні складають 0,09 - 0,70 мг / кг, а в овочах 0,02 - 1,07 мг / кг (на вологу масу) .

Між Ge і Si існує взаємодія і ті рослини, які потребують Si для зростання, більш чутливі до Ge

Рослини поглинають Ge з відносно високою швидкістю і транспортують його в ксилемному ексудаті рослин у формі GeO2. Рослини рису можуть легко накопичувати Ge, вони концентрують цей елемент в надземних частинах в кількості приблизно до 1% (в золі).

Додавання двоокису германію до поживного розчину може затримати на короткий час появу симптомів дефіциту бору.

За данними деяких досдіджень, обробка насіння цитратом германію в низьких концентраціях підвищувала схожість насіння озимої пшениці та стимулювала розвиток кореневої системи.