avatar


Магній (Mg)

Магній (Mg) не відноситься до мікроелементів, але цей метал має виняткове фізіологічне значення для рослин и входить до складу багатьох мікроелементних комплексів для підживлення сільськогосподарських культур.

Вміст даного елемента в рослинах залежно від виду, фізіологічного стану та умов живлення коливається в межах від 0,013 до 3,15% на суху речовину. Особливо багато його в рослинах короткого дня - кукурудзі, просі, сорго, коноплях, а також в картоплі, буряку, тютюні і бобових. 1 кг свіжого листя містить 300-800 мг магнію, з них 30-80 мг входить до складу хлорофілу.

Фізіологічна роль

Магній виконує наступні функції:

Дефіцит магнію в рослинах

Нестача магнію провокує підвищення у рослин окисного потенціалу, активності пероксидази. Посилення окисних процесів призводить до руйнування хлорофілу. [1] Недолік магнію гальмує синтез хлорофілу, тому основна зовнішня ознака даного процесу - плямистий (межжилковий) хлороз листя.

Ознаки нестачі магнію у картоплі починають проявлятися на нижніх листках, а потім поширюються на верхні - вони набувають жовтувато-зеленого коліру. У буряка при одночасному надлишку марганцю і нестачі магнію по краях листя проступають коричневі плями, листя стає ламким, опадають, кущі внизу оголюються. У злаків - хлоротичні плями вздовж листової пластинки.

Дефіцит проявляється на вилужених гумусних і піщаних вапнякових грунтах, особливо на багатих калієм. Оптимальне засвоєння рослиною на нейтральних грунтах.

Чутливі до дефіциту культури: цукрові буряки, картопля, горіхи, хміль, виноград, парник. культури

Листя огірка (Cucumis sativus) з симптомами різних рівнів Mg-дефіцитів (вміст в листі = 0,12% Mg, в контролі = 0,38% Mg). У центрі здоровий лист.

Листя ріпаку (Brassica napus oleifera) з симптомами прогресуючого Mg-дефіциту

Листя соняшнику (Helianthus annuus) з різно-розвиненими симптомами Mg-дефіциту; зліва в нижньому ряду: здоровий лист.

Характерні симптоми Mg-дефіциту на кормовому буряку (Beta vulgaris) в полі.

Симптоми Mg-дефіциту на винограді (Vitis vinifera) сорту «Вельш-Рислінг» (вміст в листі = 0,16% Mg).

1.Власюк П.А. Биологические элементы в жизнедеятельности растений. Издательство «Наукова Думка», Киев, 1969

2.Минеев В.Г. Агрохимия: Учебник.– 2-е издание, переработанное и дополненное.– М.: Издательство МГУ, Издательство «КолосС», 2004.– 720 с., [16] л. ил.: ил. – (Классический университетский учебник).

Фото: Ernahrungsstorungen bei Kulturpflanzen in Farbbildern. Von Prof. Dr. sc. agr. Werner Bergmann.- VEB Gustav Fischer Verlag Jena, 1976 (Джерело: http://www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/03c000.htm)